+359 897 860992
с.о. Терасите 189Аксаково 9154

Упрваление на строителни проекти

Кои са трите необходими условия, които един успешен проект трябва да изпълни? Това са: обхват, бюджет и срок.


Ние от МДМ Партнърс, безкомпромисно контролираме и балансираме трите фактора, за да реализираме Вашият инвестиционен строителен проект. Гарантираме, че:


 1. Проектите винаги се изпълняват навреме – ползата за Вас: ранна финансова възвращаемост
 2. Проектите запазват обхвата си – ползата за Вас: всички от заинтересованите страни – инвеститори и членове на екипа, са спокойни, че работата е под контрол и вие знаете какво правите.
 3. Проектите завършват под бюджета – ползата за Вас: може би един от най-значителните фактори за инвеститорите. Ще ги впечатлите и отново ще бъдат с Вас в следващото Ви начинание.

МДМ Партнърс ще реализира вместо Вас или съвместно:

 

 • Изготвяне на задание за проектиране
 • Изготвяне на технико-икономически анализ на проектите
 • Подготовка на бизнес план и документация за финансово обезпечаване на проекта
 • Преглед на конкурентоспособността, конструктивната изпълнимост и оперативност на проекта
 • Преглед на планирането и проектирането
 • Екологична оценка
 • Подготовка на пакета документи за започване на строеж
 • Подбор и преговори за избор на главен изпълнител/ подизпълнители
 • Инженерингова оценка
 • Времеви и ценови контрол
 • Площадкови инспектори за контрол на качеството
 • Преглед на работната документация
 • Мониторинг на програмата за безопасност
 • Администриране на договори
 • Контрол на процеса на плащанията
 • Контрол върху промeните на поръчката
 • Решаване на спорни въпроси
 • Координация изготвянето на екзекутиви
 • Приключване на проекта и гаранции
 • Пускане на проекта в експлоатация и предаване на клиента
 • Техническо управление на обекта в гаранционен период