МДМ Партнърс ООД

Управление на бизнес Риск

За нас

Създаваме ефективни системи за управление на риска

Притежаваме способността да идентифицираме рисковете, пред които сте изправени, и правилно да ги оценим, анализираме и адресираме.

Никога не губим от поглед това, което има значение за вашия бизнес.

Услуги

Ние ще Ви помогнем за: Управление на риска, Управление при криза, Стратегии за обрат и възстановяване

Управление на риска

Имате нужда от Управление на риска. Трябва да знаете как да го минимизирате и управлявате ефективно, защото: Вашият бизнес расте. Имате нови продукти и навлизате на нови пазари. Предстои ви промяна или оптимизация на бизнеса. Предстои ви преструктуриране в бързо променяща се и конкурентна среда. Имате нова бизнес идея и търсите подводните камъни при реализиранто й.

Управление при криза

В корпоративния свят има безброй истории за това как компаниите се разпадат поради лошо управление. Можете да обвинявате управлението на кризи или по-скоро липсата му. За да управлявате кризата правилно, ще ви е необходим подходящ план и екипи за управление на кризи, напълно оборудвани да се справят с тези предизвикателства.

Стратегии за обрат и възстановяване

Набор от мерки, които използваме, за да се справим със спада в производителността на вашия бизнес: Анализ на процесите и дейността на фирмата. Оценка на проблемите на фирмата. Практическо прилагане на избраните решения. Внедряване на отчетен софтуер в компанията. Текущ контрол на дейностите във фирмата. Обучение на ръководството на компанията. Осигуряване на устойчиво развитие за компанията. Последващ контрол за напредъка на фирмата.

МДМ Партнърс – една компания, която управлява с резултат.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА ВЪВ ВАШИЯ БИЗНЕС…БЪРЗО

Ние сме ол-ин и сме ангажирани с вашия бизнес

Надникнете по-дълбоко

Ние сме там за лошото, за да можем да бъдем част от доброто, което идва като резултат.

Можете да разчитате на нас за:

Обрат, преструктуриране и тренировки, Временно управление, Разрешаване на конфликти, Преструктуриране на дълг/капитал, Рефинансиране

ИМАМЕ ПЛАН ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПРОБЛЕМА

Ще ви помогнем да планирате курс за бъдещето, като пътуваме заедно с вас на всяка стъпка от пътя. Нашата стратегическа работа започва стъпка по стъпка, помагайки ви да се върнете на правилния път.

Върнете бизнеса си обратно на върха