Услуги

Управление на риска

Управлението на риска е процесът на идентифициране, оценка и контрол на заплахите за капитала и печалбите на организацията. Тези рискове произтичат от различни източници, включително финансова несигурност, правни задължения, технологични проблеми, грешки в стратегическото управление, аварии и природни бедствия.

Срещите с нас са както конструктивни, така и конфронтационни, но нямат за цел да възпрепятстват екипа Ви.

Diverse Team of Government Intelligence Agents Standing Around Digital Touch Screen Table and Satellite Tracking Suspect, Pointing at Display. Big Dark Surveillance Room.

Управление при криза

В корпоративния свят има безброй истории за това как компаниите се разпадат поради лошо управление. Можете да обвинявате управлението на кризи или по-скоро липсата му. Причината, поради която хората повтарят един и същ принцип, поради неговото очевидно погрешно тълкуване или по-скоро липса на тълкуване.

Управлението на кризи е едно от най-важните главоболия на всяко висше ръководство.

Стратегии за обрат и възстановяване

Нашата тясна специалност – Стратегии за обрат и Възстановяване на бизнеси. Пълен преглед на цялото ръководство, анализ на причините за основния провал и SWOT анализ, за да се определим защо компанията се проваля.

След като анализът приключи, се създават дългосрочен стратегически план и план за преструктуриране.

Можем да ви помогнем да преработите бъдещето на вашия бизнес, като оценим вашата работа за рентабилност, мащабируемост и възможности.