Биографии на управляващите

Михаил Михайлов

е основател, главен изпълнителен директор и управляващ съдружник на фирма МДМ Партнърс ООД. Михаил е отговорен основно за изпълнението на стратегическите планове и политики, установени от борда на директорите на национално и международно ниво. Той също така определя посоката и наблюдава операциите на организацията. Преди създаването на МДМ Партнърс, той е бил 4 години ръководител на отдел „Икономически анализи“ във Варчев Финанс Инвестиционни Фондове, а през последните 12 до днес като Външен член на Борда на директорите/ Инвестиционни проекти / към Инеа Консултинг ООД – консултантска фирма за възобновяема енергия. Той управлява инвестиционни и финансови дейности на компанията. Отговаря за управление и обмен на документи и договори, свързани с инвестиции, стратегия и развитие на публично-частните партньорства, отношения с публичните власти и участие в търгове. Михаил Михайлов притежава бакалавърска степен по Управление на строителството от Икономическия университет – Варна, MBA от Училището в Маями, и специализирал в Университета Рутгерс, Ню Джърси, САЩ. Той има опит в анализа на риска, управлението на портфейли, ценообразуване и оценка на опциите, управлението на проекти и програмите за финансиране на ЕС. Михаил може да бъде намерен на e-mail: mihaylov@mdmpartners.eu

Илко Илиев

се присъединява към МДМ Партнърс ООД през 2008 г. като управляващ съдружник. Той е основател и управител на Инеа Консултинг ЕООД. В МДМ Партнърс ООД е отговорен за всички управленски и проектни дейности на фирмата на национално и международно ниво. Илко има повече от 15 години опит в инвестиционното и бизнес консултиране в областта на възобновяемите енергийни източници, екологията, опазването на околната среда, търговските недвижими имоти и др. Освен това Илко е участвал в развитието на проекти за слънчева и вятърна енергия за местни и международни клиенти. Освен в ръководството на Инеа Консултинг ЕООД, той е член на консултативния комитет на Prime Innovations Ltd, член-основател на Европейския компетентен форум – НПО, член на Консултативния съвет на Източноевропейските енергийни системи АД и др. Завършвил е Управление на строителството в Икономическия университет – Варна, България. Специализира в областта на устойчивата енергетика и психологията на бизнеса. Свържете се с Илко по e-mail: iliev@mdmpartners.eu.

Тодор Николов

започва работа в МДМ Партнърс ООД през 2010 г. като оперативен мениджър по риска. Тодор е отговорен за планирането, проектирането и осъществяването на цялостния процес за управление на риска за организацията. Ролята му включва анализ на рисковете, както и тяхното навременно идентифициране, описание и оценка на рисковете, засягащи бизнеса. Тодор отговаря за сравняване на оценените рискове с установените критерии. от организацията, като разходи, правни изисквания и фактори на околната среда, както и оценка на предишните действия на организацията по отношение на рисковете. Той съобщава за риска по подходящ начин на различните отдели в организацията, на борда на директорите, така че всеки да разбере най-значимите рискове засягащи корпоративното управление, включващо външно отчитане на рисковете пред заинтересованите страни. Тодор притежава магистърска степен от университета Доц. д-р инж. Д.А.Ценов, Свищов, България. Достигнете до Тодор по e-mail: nikolov@mdmpartners.eu